Fabrieksgarantie

De producten die door Tom Onderwijs via de website worden verkocht , worden allemaal onder de fabrieksgarantie van de betreffende merken gerekend.


 

Niet altijd garantie

De koper kan geen beroep doen op garantie in de volgende gevallen:
• Er sprake is van normale slijtage.
• Onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
• Er wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht
• Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid
• De koper en/of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten.


 

Retourname

De koper is verplicht zijn claim kenbaar te maken aan Tom Onderwijs voor retournering van het betreffende artikel. Kosten voor een garantiezending zijn voor rekening van Tom Onderwijs mits gebruik wordt gemaakt van het daarvoor betreffende antwoordnummer. Er dient rekening gehouden te worden met de volgende zaken:

• Er dient binnen de gestelde garantietermijn een garantienummer aangevraagd te worden.
• Het product dient binnen vijf (5) werkdagen na het toekennen van het garantienummer opgestuurd te worden.
• Het garantieartikel dient deugdelijk verpakt en verstuurd te worden.
• In de garantiezending dienen een omschrijving van het probleem, garantienummer, de gegevens van de koper en kopie factuur bijgesloten te worden.
• Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar Tom Onderwijs, zijn voor risico van de koper.


 

Betalingsverplichting

Garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.


 

Schadevergoeding

Tom Onderwijs en projectinrichting is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Tom Onderwijs.


 

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over garantie of retourname? Neem dan contact op met Tom Onderwijs.